Fizikalna terapija

Vaše zdravlje – naša obaveza

Efikasne, klinički ispitane i dokazane fizikalne procedure

PETNI TRN - lat. Calcar Calcanei

Petni trn - Celulit Ekspert - Lider u estetskoj i fizikalnoj terapiji
 • Petni trn predstavlja koštanu izraslinu u vidu trna, sa oštrim ivicama na peti, pa otuda i naziv„petni trn“ ili „petna bodlja“.
 • Mehanizam nastanka petnog trna se zasniva na taloženju soli kalcijuma ispod petne kosti, usled loše periferne cirkulacije. Kada se soli kalcijuma natalože u većoj količini, dolazi do formiranja koštane izrasline koja prouzrokuje bol jer utiče na okolno tkivo.
 • Izaziva bolnu neprijatnost na stopalu tj. peti, a javlja se kao posledica dugog stajanja kod određenih profesija, sportista, nošenja neudobne obuće , kod starijih osoba usled stanjivanja petnog jastučeta.
 • Može izazvati i deformitete stopala, usled izbegavanja oslonca na bolnom mestu, kada dolazi do narušavanja biomehanike i statike, kako stopala tako i svih ostalih segmenata tela.

Petni trn lečenje:

 • Akutni bol ( najintenzivniji bol) – pacijenti opisuju kao da im je ekser
  zaboden u petu.
 • Subakutni bol ( bol manjeg intenziteta) – obicno se javlja posle dugog mirovanja,
  ujutru posle spavanja
 • Hronični bol ( postepeni bol) – javlja se usled neadekvatnog lečenja ili
  potpunog izostanka lečenja

Najefikasnija terapija za petni trn:

 1. AWT tretman koji će za par tretmana rešiti vaš problem, dovoljno je da ponesete svoj rentgenski snimak i izveštaj lekara a mi ćemo se pobrinuti za ostalo!
 • Bolno rame predstavlja akutno ili hronično bolno stanje ramena, sa određenim stepenom limitiranosti pokreta, bolom i smanjenom funkcionalnošću.
 • Nastaje usled poremećaja u vanzglobnim strukturama, kao što su mišići, njihove tetive, pripoji i ligamenti, čija je funkcija obezbeđivanje stabilnosti zgloba ramena, prilikom pokreta, ali i mirovanja.

Mogući uzroci

 • Vanzglobni reumatizam
 • Degenerativne promene zgloba ili kosti (artroza, osteoartritis PAHS)
 • Zapaljenski procesi, giht
 • Traumatske povrede
 • Avaskularne nekroze

Zglob ramena

Zglob ramena posmatramo kao jedan od najnestabilnihih zglobova ljudskog tela, zbog činjenice da je glava humerusa neproporcionalno veća od glenoidalne jame lopatice, sa kojom se spaja i čini zglob.

Usled toga, priroda je uredila da četiri mišića m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis i m.teres minor obuhvataju gornji deo ramena čineći rotatornu mišićnu manžetnu koja stabilizuje zglob ramena i čuva ga od iščašenja.

Upalni procesi na tetivama , najčešće na tetivi m.supraspinatusa daju
kliničku sliku bola i ograničene pokretljivosti u zglobu ramena. Klinička
slika se još ogleda i u prisustvu ograničenja pokreta i jakih bolova
naročito noću. Pri pokretu odručenja ruke ( abdukcija) iznad 80 stepeni javlja se bol što nam ukazuje da je u pitanju bolno rame. Pacijentkinje
opisuju ograničenje pokreta tako što nisu u mogućnosti da zakopčaju
brushalter.

Terapijski pristup bolnom ramenu je drugačiji, shodno uzroku nastanka
ovog stanja i zahteva detaljnu anamnezu, klinički pregled i primenu
dijagnostičkih metoda (UZ, Rtg, CT, MRI).

Terapija

 1. Antiinflamatorna terapija ( Interferentne struje, elektroforeza)
 2. Terapija bola ( TENS, laser)
 3. Stimulacija mišića
 4. Terapija calcificirajućeg tendinitisa ( Shock Wave Terapy)

LUMBOISCHIALGIA

Lumboischialgia predstavlja skup tegoba u lumbalnom delu leđa, koji nastaje kada dođe do upale n.ischiadicusa velikog sedalnog nerva.

N. ischiadicus je najduži nerv u ljudskom telu. Po izlasku iz kičmene moždine, od sakralnog pleksusa se račva u 2 grane – n.tibialis i n.peroneus i svoj put završava u prstima stopala.

Uzroci nastanka lumboischialgie

 • Discus hernia – pritisak i nagnječenje korenova nerva usled propulzije diska
 • Starenje i degenerativne promene na pršljenu
 • Pucanje i prolaps diska usled podizanja terete iz nepovoljnog položaja tela
 • Trauma lumbalnog dela kičme
 • Spondilolisteza
 • Infekcije, tumori
 • Trudnoća

Faktori rizika: gojaznost, godine, dijabetes, dugotrajno sedenje.

Simptomi

 • bol u LU delu kičme koji se širi ka zglobu kuka, niz natkolenicu u list sve do prstiju stopala. Može biti umeren – tup, oštar – nagao, a pojačava se pokretima i naprezanjem.
 • Pozitivan Lazarevićev znak
 • Parestezija, hipostezija
 • Hipotonija mišića
 • Nemogućnost stajanja na prstima
 • Ograničena pokretljivost kičme
 • Otežan hod
 • Protektivni spazam paravertebralne musculature

Terapija

Stanja nakon povreda, preloma, operativnih zahvata, mogu biti razlozi za primenu terapija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Procedure iz oblasti fizikalne medicine predstavljaju osnovni alat u procesu rehabilitacije i vraćanja pacijenta u svakodnevne aktivnosti.

Danas je savremena fizikalna terapija i rehabilitacija veoma zastupljena kao vid prevencije nastanka različitih oboljenja i deformiteta koštano-zglobnog sistema, usled savremenog načina funkcionisanja, otuđenog od prirode i aktivnosti i sve veće vezanosti za sedeći način života i rada.

Cilj primene fizikalne terapije i rehabilitacije jeste da poboljša fizičko funkcionisanje, smanji ili eliminiše bol, kao i da unapredi kvalitet života pacijenta i vrati ga u normalne tokove svakodnevnog života.

Efekti

 • Poboljšanje cirkulacije
 • Ubrzanje regeneracije i zarastanja povređenog tkiva
 • Smanjenje bolova
 • Smanjenje otoka
 • Povećanje pokretljivosti

Postraumatske povrede indikovane za fizikalne procedure su:

 • distorzija (uganuće)
 • distenzije (istegnuće)
 • luksacije zglobova
 • povrede meniskusa
 • mišićne povrede
 • teniski lakat
 • povrede tetiva i ligamenata
 • povrede Ahilove tetive
 • Burzitis

Stanja koja iziskuju proces oporavka i rehabilitacije su:

 • operacije
 • ugradnja veštačkog kuka
 • prelom ručnog zgloba
 • povrede ramena
 • povrede zglobova

Terapija

Hematomi predstavljaju krvne podlive koji se javljaju u vidu malih modrica do velikih modrih otoka, kod traumatskih povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema.

Hematom nastaje kada usled trauma pukne jedan ili više krvnih sudova, prilikom čega se krv izliva iz krvnog suda u sloj ispod kože, u zglob ili mišić.

Modrice predstavljaju potkožno kapilarno krvarenje sa manjom količinom krvi na relativno velikoj površini, brzo prolazi.

Hematomi kod težih povreda zglobova, rupture mišića i ligamenata, mogu dovesti do stvaranja ugruška, tj. stranog tela, koji organizam uglavnom sam resorbuje. Kod težih povreda, taj proces je vrlo dug, vezivno tkivo se organizuje u hematom i dolazi do kalcifikacije veziva.

Umesto operativnog uklanjanja kalcifikovanih delova mišića, u savremenoj fizikalnoj terapiji se danas uspešno koristi AWT Shock Wave terapija za razbijanje kalcifikata.

Ukoliko se radi o normalnom prirodnom procesu resorpcije hematoma, ovaj proces se može ubrzati primenom ultrazvučne terapije zbog mikrovibrirajućeg svojstva ove procedure.

Terapija

 1. AWT
 2. UZ

TRIGGER TAČKE – Trigger Points

Trigger points - Celulit Ekspert - Lider u estetskoj i fizikalnoj terapiji

Bol u leđima je često uzrokovan uzrokovan nastankom triger tačaka. One predstavljaju bolna mesta na mišićima vrata, ramena, mišića duž lopatice i kičmenog stuba . Mogu se javiti i na grudnom mišiću i zadnjoj loži buta. Obično ne predstavljaju patološku promenu, već disfunkciju mišića koja nastaje kao posledica stresa, dugotrajnog sedenja,loše posture…

Mehanizam nastanka triger tačaka jeste jača kontrakcija samo jednog dela mišića u vidu kuglice koja od veličine zrna graška pa do veličine palca. Javljaju se bolovi koji su reflektujući, duboki i dosadni najčešće. Mogu se javiti pri pokretu ili dok odmaramo.

Terapija

 1. Fizikalna terapija u vidu Shockwave talasa – AWT terapija odličan je izbor za eliminaciju bolnih triger tačaka i smanjenja bola u leđima.
 2. Masaža kod hipertonusa i trigger tačaka

Primena ove vrste masaže zahteva metodičnost i posebnu obučenost terapeuta, a podrazumeva znanje o prostiranju mišića, njihovih pripoja i okolnog vezivnog tkiva.

Masaža leđa se može obavljati u sklopu masaže celog tela ili kao parcijalna masaža.
Karakteristike ove vrste masaže su sporije kretanje, dubinski pritisak fokusiran na područja napetosti, spazma i bola, da bi se zaronilo u dublje slojeve mišića i mišićne fascije i fokusiralo na bolna mesta.

Bol kod triger tački je stabilan i iritantan, jer je lokalizacija triger tačke duboko u mišićnom tkivu i stvara osećaj nelagode i nemogućnosti da nađemo adekvatan položaj pri radu, sedenju, pa čak i spavanju.

Specifičnosti terapeutske obrade triger tački se ogleda u doziranom, kontinuiranom pritisku koji dovodi do relaksacije okolnog tkiva u kom je pojačana osetljivost i oslabljena cirkulacija.

Efekti

 • Smanjuje simptome anksioznosti i depresije
 • Smanjuje bol
 • Smanjuje nivo stresa i proizvodi endorfin
 • Usporava otkucaje srca
 • Usporava i probudubljuje disanje
 • Opušta mišiće
 • Ubrzava cirkulaciju i krvotok
 • Budi vitalnost i snagu

Indikacije

 • Cervikalni sindrom
 • Lumbalni sindrom
 • Fibromijalgije
 • Tenziona glavobolja
 • Spazam mišića

Terapija

 1. AWT
 2. UZ
 3. MASAŽA

HIPERTONUS MIŠIĆA – Mišićna napetost

Jedno od normalnih svojstava skeletnih mišića i mišićnih vlakana je eutonus stanje blage zategnutosti i u stanju mirovanja, zahvaljujući mikronadražajima koji se iz viših delova CNS-a šalju putem motornih vlakana nerva koji vrši inervaciju mišića.
To svojstvo održava mišiž u određenom položaju, kao i spremnost mišića za promtnu kontrakciju.

Hipertonus je, sa druge strane drastično povišen tonus i napetost mišića, usled čega se javlja bol i neprijatnost, kao i ograničena pokretljivost.

Najčešće zahvala leđnu muskulaturu, predeo između lopatica, cervikalni i rameni deo.

Terapija

Ljudski limfni sistem je odgovoran za uklanjanje međućelijske tečnosti iz tkiva.

Limfa je glavni transportni put za bela krvna zrnca, koja su glavni borci protiv infekcija i drugih oboljenja. Apsorbuje i transportuje masne kiseline i masti u cirkulatornom sistemu i transportuje antigen ćelije u limfne čvorove u kojima se stimuliše imunloški odgovor.

Kada postoji problem u limfnom sistemu u vidu nekih oštećenja ili bolesti, obično dolazi do otoka i drugih pratećih simptoma. Glavni problem današnje populacije je nedostatak kretanja i nezdrav način života. Usporeni limfni sistem je potrebno aktivirati, kako bi smo pomogli i omogućili organizmu da se pročisti.

Limfedem se javlja u površnom sistemu limfne cirkulacije, usled hipertrofije ili hiperplazije limfnih puteva ili fizičkog prekida istih.

Simptomi su oticanje, osećaj težine u nogama, zategnutost nelagodnost, bockanje, zadebljanje kože, a može progredirati u limforeju i elefantijazu.

Stanja usled oštećene funkcije limfnog sistema:

 • Akutni i hronični edem
 • Opstrukcije limfnih sudova posle preloma i operacije
 • Venska insuficijencija i ishemijska oboljenja

Terapija

 1. Presoterapija

TENISKI LAKAT – Epicondylitis lateralis humeri

Zapaljenje i bol na mestu pripoja mišića podlakta i šake, na epikondilu spoljašnje strane lakta.

Javlja se zbog preopterećenja tetive usled:

 • Ponavljajućih pokreta, nošenja tereta
 • Korišćenja alata
 • Sporta (tenis,..)
 • Traume

GOLFERSKI LAKAT – Epicondylitis medialis humeri

Zapaljenje i bol na mestu pripoja tetive na unutrašnjoj strani epikondila lakta.

Javlja se zbog preopterećenja tetive usled:

 • Ponavljajućih pokreta , nošenja tereta
 • Korišćenja alata
 • Sporta (golf,..)
 • Traume

Terapija

 1. Interferentne struje
 2. TENS
 3. Laser
 4. Elektrostimulacija mišića
 5. Shockwave AWT terapija
 6. Dijadinamične struje

Zakažite besplatne konsultacije

Prijavite se na naš newsletter

Povremeno ćemo vas obavestiti o posebnim akcijama i popustima koje spremamo kako za naše verne, tako i za naše nove klijente