Fizikalna terapija

Vaše zdravlje – naša obaveza

Efikasne, klinički ispitane i dokazane procedure protiv bolnih stanja i za oporavak.

PETNI TRN - lat. Calcar Calcanei

Petni trn - Celulit Ekspert - Lider u estetskoj i fizikalnoj terapiji
 • Stopalo i skočni zglob čine važan i kompleksan sistem, koji obezbeđuje oslonac i bazu kretanja ljudskog tela. Čine ga 28 kostiju povezanih zglobovima, velikim brojem mišića, ligamenata, kao i neuro-vaskularnih elemenata.
 • Petni trn predstavlja koštanu izraslinu u vidu trna, sa oštrim ivicama na peti, pa otuda i naziv„petni trn“ ili „petna bodlja“.
 • Mehanizam nastanka petnog trna se zasniva na taloženju soli kalcijuma ispod petne kosti, usled loše periferne cirkulacije. Kada se soli kalcijuma natalože u većoj količini, dolazi do formiranja koštane izrasline koja prouzrokuje bol jer utiče na okolno tkivo.
 • Izaziva bolnu neprijatnost na stopalu tj. peti, a javlja se kao posledica dugog stajanja kod određenih profesija, sportista, nošenja neudobne obuće , kod starijih osoba usled stanjivanja petnog jastučeta.
 • Može izazvati i deformitete stopala, usled izbegavanja oslonca na bolnom mestu, kada dolazi do narušavanja biomehanike i statike, kako stopala tako i svih ostalih segmenata tela.

Bol može biti:

 • Akutni bol ( najintenzivniji bol) – pacijenti opisuju kao da im je ekser
  zaboden u petu.
 • Subakutni bol ( bol manjeg intenziteta) – obicno se javlja posle dugog mirovanja,
  ujutru posle spavanja
 • Hronični bol ( postepeni bol) – javlja se usled neadekvatnog lečenja ili
  potpunog izostanka lečenja

Terapija

 1. AWT
 • Bolno rame predstavlja akutno ili hronično bolno stanje ramena, sa određenim stepenom limitiranosti pokreta, bolom i smanjenom funkcionalnošću.
 • Nastaje usled poremećaja u vanzglobnim strukturama, kao što su mišići, njihove tetive, pripoji i ligamenti, čija je funkcija obezbeđivanje stabilnosti zgloba ramena, prilikom pokreta, ali i mirovanja.

Mogući uzroci

 • Vanzglobni reumatizam
 • Degenerativne promene zgloba ili kosti (artroza, osteoartritis PAHS)
 • Zapaljenski procesi, giht
 • Traumatske povrede
 • Avaskularne nekroze

Zglob ramena

Zglob ramena posmatramo kao jedan od najnestabilnihih zglobova ljudskog tela, zbog činjenice da je glava humerusa neproporcionalno veća od glenoidalne jame lopatice, sa kojom se spaja i čini zglob.

Usled toga, priroda je uredila da četiri mišića m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis i m.teres minor obuhvataju gornji deo ramena čineći rotatornu mišićnu manžetnu koja stabilizuje zglob ramena i čuva ga od iščašenja.

Upalni procesi na tetivama , najčešće na tetivi m.supraspinatusa daju
kliničku sliku bola i ograničene pokretljivosti u zglobu ramena. Klinička
slika se još ogleda i u prisustvu ograničenja pokreta i jakih bolova
naročito noću. Pri pokretu odručenja ruke ( abdukcija) iznad 80 stepeni javlja se bol što nam ukazuje da je u pitanju bolno rame. Pacijentkinje
opisuju ograničenje pokreta tako što nisu u mogućnosti da zakopčaju
brushalter.

Terapijski pristup bolnom ramenu je drugačiji, shodno uzroku nastanka
ovog stanja i zahteva detaljnu anamnezu, klinički pregled i primenu
dijagnostičkih metoda (UZ, Rtg, CT, MRI).

Terapija

 1. Antiinflamatorna terapija ( Interferentne struje, elektroforeza)
 2. Terapija bola ( TENS, laser)
 3. Stimulacija mišića
 4. Terapija calcificirajućeg tendinitisa ( Shock Wave Terapy)

LUMBOISCHIALGIA

Lumboischialgia predstavlja skup tegoba u lumbalnom delu leđa, koji nastaje kada dođe do upale n.ischiadicusa velikog sedalnog nerva.

N. ischiadicus je najduži nerv u ljudskom telu. Po izlasku iz kičmene moždine, od sakralnog pleksusa se račva u 2 grane – n.tibialis i n.peroneus i svoj put završava u prstima stopala.

Uzroci nastanka lumboischialgie

 • Discus hernia – pritisak i nagnječenje korenova nerva usled propulzije diska
 • Starenje i degenerativne promene na pršljenu
 • Pucanje i prolaps diska usled podizanja terete iz nepovoljnog položaja tela
 • Trauma lumbalnog dela kičme
 • Spondilolisteza
 • Infekcije, tumori
 • Trudnoća

Faktori rizika: gojaznost, godine, dijabetes, dugotrajno sedenje.

Simptomi

 • bol u LU delu kičme koji se širi ka zglobu kuka, niz natkolenicu u list sve do prstiju stopala. Može biti umeren – tup, oštar – nagao, a pojačava se pokretima i naprezanjem.
 • Pozitivan Lazarevićev znak
 • Parestezija, hipostezija
 • Hipotonija mišića
 • Nemogućnost stajanja na prstima
 • Ograničena pokretljivost kičme
 • Otežan hod
 • Protektivni spazam paravertebralne musculature

Terapija

Stanja nakon povreda, preloma, operativnih zahvata, mogu biti razlozi za primenu terapija iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Procedure iz oblasti fizikalne medicine predstavljaju osnovni alat u procesu rehabilitacije i vraćanja pacijenta u svakodnevne aktivnosti.

Danas je savremena fizikalna terapija i rehabilitacija veoma zastupljena kao vid prevencije nastanka različitih oboljenja i deformiteta koštano-zglobnog sistema, usled savremenog načina funkcionisanja, otuđenog od prirode i aktivnosti i sve veće vezanosti za sedeći način života i rada.

Cilj primene fizikalne terapije i rehabilitacije jeste da poboljša fizičko funkcionisanje, smanji ili eliminiše bol, kao i da unapredi kvalitet života pacijenta i vrati ga u normalne tokove svakodnevnog života.

Efekti

 • Poboljšanje cirkulacije
 • Ubrzanje regeneracije i zarastanja povređenog tkiva
 • Smanjenje bolova
 • Smanjenje otoka
 • Povećanje pokretljivosti

Postraumatske povrede indikovane za fizikalne procedure su:

 • distorzija (uganuće)
 • distenzije (istegnuće)
 • luksacije zglobova
 • povrede meniskusa
 • mišićne povrede
 • teniski lakat
 • povrede tetiva i ligamenata
 • povrede Ahilove tetive
 • Burzitis

Stanja koja iziskuju proces oporavka i rehabilitacije su:

 • operacije
 • ugradnja veštačkog kuka
 • prelom ručnog zgloba
 • povrede ramena
 • povrede zglobova

Terapija

Hematomi predstavljaju krvne podlive koji se javljaju u vidu malih modrica do velikih modrih otoka, kod traumatskih povreda koštano-zglobno-mišićnog sistema.

Hematom nastaje kada usled trauma pukne jedan ili više krvnih sudova, prilikom čega se krv izliva iz krvnog suda u sloj ispod kože, u zglob ili mišić.

Modrice predstavljaju potkožno kapilarno krvarenje sa manjom količinom krvi na relativno velikoj površini, brzo prolazi.

Hematomi kod težih povreda zglobova, rupture mišića i ligamenata, mogu dovesti do stvaranja ugruška, tj. stranog tela, koji organizam uglavnom sam resorbuje. Kod težih povreda, taj proces je vrlo dug, vezivno tkivo se organizuje u hematom i dolazi do kalcifikacije veziva.

Umesto operativnog uklanjanja kalcifikovanih delova mišića, u savremenoj fizikalnoj terapiji se danas uspešno koristi AWT Shock Wave terapija za razbijanje kalcifikata.

Ukoliko se radi o normalnom prirodnom procesu resorpcije hematoma, ovaj proces se može ubrzati primenom ultrazvučne terapije zbog mikrovibrirajućeg svojstva ove procedure.

Terapija

 1. AWT
 2. UZ

TRIGGER TAČKE – Trigger Points

Trigger points - Celulit Ekspert - Lider u estetskoj i fizikalnoj terapiji

Bol u leđima je često uzrokovan uzrokovan nastankom triger tačaka. One predstavljaju bolna mesta na mišićima vrata, ramena, mišića duž lopatice i kičmenog stuba . Mogu se javiti i na grudnom mišiću i zadnjoj loži buta. Obično ne predstavljaju patološku promenu, već disfunkciju mišića koja nastaje kao posledica stresa, dugotrajnog sedenja,loše posture…

Mehanizam nastanka triger tačaka jeste jača kontrakcija samo jednog dela mišića u vidu kuglice koja od veličine zrna graška pa do veličine palca. Javljaju se bolovi koji su reflektujući, duboki i dosadni najčešće. Mogu se javiti pri pokretu ili dok odmaramo.

Terapija

 1. Fizikalna terapija u vidu Shockwave talasa – AWT terapija odličan je izbor za eliminaciju bolnih triger tačaka i smanjenja bola u leđima.
 2. Masaža kod hipertonusa i trigger tačaka

Primena ove vrste masaže zahteva metodičnost i posebnu obučenost terapeuta, a podrazumeva znanje o prostiranju mišića, njihovih pripoja i okolnog vezivnog tkiva.

Masaža leđa se može obavljati u sklopu masaže celog tela ili kao parcijalna masaža.
Karakteristike ove vrste masaže su sporije kretanje, dubinski pritisak fokusiran na područja napetosti, spazma i bola, da bi se zaronilo u dublje slojeve mišića i mišićne fascije i fokusiralo na bolna mesta.

Bol kod triger tački je stabilan i iritantan, jer je lokalizacija triger tačke duboko u mišićnom tkivu i stvara osećaj nelagode i nemogućnosti da nađemo adekvatan položaj pri radu, sedenju, pa čak i spavanju.

Specifičnosti terapeutske obrade triger tački se ogleda u doziranom, kontinuiranom pritisku koji dovodi do relaksacije okolnog tkiva u kom je pojačana osetljivost i oslabljena cirkulacija.

Efekti

 • Smanjuje simptome anksioznosti i depresije
 • Smanjuje bol
 • Smanjuje nivo stresa i proizvodi endorfin
 • Usporava otkucaje srca
 • Usporava i probudubljuje disanje
 • Opušta mišiće
 • Ubrzava cirkulaciju i krvotok
 • Budi vitalnost i snagu

Indikacije

 • Cervikalni sindrom
 • Lumbalni sindrom
 • Fibromijalgije
 • Tenziona glavobolja
 • Spazam mišića

Terapija

 1. AWT
 2. UZ
 3. MASAŽA

HIPERTONUS MIŠIĆA – Mišićna napetost

Jedno od normalnih svojstava skeletnih mišića i mišićnih vlakana je eutonus stanje blage zategnutosti i u stanju mirovanja, zahvaljujući mikronadražajima koji se iz viših delova CNS-a šalju putem motornih vlakana nerva koji vrši inervaciju mišića.
To svojstvo održava mišiž u određenom položaju, kao i spremnost mišića za promtnu kontrakciju.

Hipertonus je, sa druge strane drastično povišen tonus i napetost mišića, usled čega se javlja bol i neprijatnost, kao i ograničena pokretljivost.

Najčešće zahvala leđnu muskulaturu, predeo između lopatica, cervikalni i rameni deo.

Terapija

Ljudski limfni sistem je odgovoran za uklanjanje međućelijske tečnosti iz tkiva.

Limfa je glavni transportni put za bela krvna zrnca, koja su glavni borci protiv infekcija i drugih oboljenja. Apsorbuje i transportuje masne kiseline i masti u cirkulatornom sistemu i transportuje antigen ćelije u limfne čvorove u kojima se stimuliše imunloški odgovor.

Kada postoji problem u limfnom sistemu u vidu nekih oštećenja ili bolesti, obično dolazi do otoka i drugih pratećih simptoma. Glavni problem današnje populacije je nedostatak kretanja i nezdrav način života. Usporeni limfni sistem je potrebno aktivirati, kako bi smo pomogli i omogućili organizmu da se pročisti.

Limfedem se javlja u površnom sistemu limfne cirkulacije, usled hipertrofije ili hiperplazije limfnih puteva ili fizičkog prekida istih.

Simptomi su oticanje, osećaj težine u nogama, zategnutost nelagodnost, bockanje, zadebljanje kože, a može progredirati u limforeju i elefantijazu.

Stanja usled oštećene funkcije limfnog sistema:

 • Akutni i hronični edem
 • Opstrukcije limfnih sudova posle preloma i operacije
 • Venska insuficijencija i ishemijska oboljenja

Terapija

 1. Presoterapija

TENISKI LAKAT – Epicondylitis lateralis humeri

Zapaljenje i bol na mestu pripoja mišića podlakta i šake, na epikondilu spoljašnje strane lakta.

Javlja se zbog preopterećenja tetive usled:

 • Ponavljajućih pokreta, nošenja tereta
 • Korišćenja alata
 • Sporta (tenis,..)
 • Traume

GOLFERSKI LAKAT – Epicondylitis medialis humeri

Zapaljenje i bol na mestu pripoja tetive na unutrašnjoj strani epikondila lakta.

Javlja se zbog preopterećenja tetive usled:

 • Ponavljajućih pokreta , nošenja tereta
 • Korišćenja alata
 • Sporta (golf,..)
 • Traume

Terapija

 1. Interferentne struje
 2. TENS
 3. Laser
 4. Elektrostimulacija mišića
 5. Shockwave AWT terapija
 6. Dijadinamične struje

Zakažite besplatne konsultacije